האם כשאוחז באמצע תפילת העמידה יכול לשמוע קדיש,קדושה,קר''ת,הבדלה וכו'..

הרב צבי פרידמן
האם כשאוחז באמצע תפילת העמידה יכול לשמוע קדיש,קדושה,קר''ת,הבדלה וכו'.. | תשע"ג
Share this