האם יש סתירה בין התורה לאבולוציה

הרב מרדכי דוד נויגרשל
האם יש סתירה בין התורה לאבולוציה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this