האם בנה בר כוכבא את בית המקדש במהלך המרד?, ע"י מכון 'סוד העיבור'

הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ
האם בנה בר כוכבא את בית המקדש במהלך המרד?, ע"י מכון 'סוד העיבור' | תש"פ
Share this