האם במכירת חמץ מקימים מצות תשביתו?

הרב יהודה סילמן
האם במכירת חמץ מקימים מצות תשביתו? | תשע"ו
שו"ת עם הרב סילמן
Share this