האם איסור מוקצה נדחה מפני קיום מצות עשה?

הרב דניאל וולפסון
האם איסור מוקצה נדחה מפני קיום מצות עשה? | תשע"ח
Share this