האושר העצום שישנו כבר בעולם הזה למי שבוחר בחיי קרבת השם

הרב משה יעקב קליין
האושר העצום שישנו כבר בעולם הזה למי שבוחר בחיי קרבת השם | תש"פ
Share this