האבלות בט' באב צריכה להיות על צער השכינה ולא על הכאב האישי שלנו, אידיש

הרב אברהם צבי קירשנבוים
האבלות בט' באב צריכה להיות על צער השכינה ולא על הכאב האישי שלנו, אידיש | תשע"ט
Share this