האבלות בט' באב צריכה להיות על צער השכינה ולא על הכאב האישי שלנו

הרב אברהם צבי קירשנבוים
האבלות בט' באב צריכה להיות על צער השכינה ולא על הכאב האישי שלנו | תשע"ט
Share this