משלוח מנות בראש השנה, 'לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות ...כי קדוש היום לאדוננו'

הרב אלחנן ז'ק
משלוח מנות בראש השנה, 'לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות ...כי קדוש היום לאדוננו' | תשע"ח
Share this