דרשת שבת שובה

הרב שמריהו יוסף נסים קרליץ זצ"ל
דרשת שבת שובה | תשע"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this