'דרך עולי הרגל', רחובה הראשי של ירושלים הקדומה נחשף, כיצד והיכן עלו עולי רגלים לירושלים והמקדש

ד"ר אסף מילס
'דרך עולי הרגל', רחובה הראשי של ירושלים הקדומה נחשף, כיצד והיכן עלו עולי רגלים לירושלים והמקדש | תש"פ
Share this