דרך ה' לרמחל, פרק ד' אות ד' - הפעולות החומריות נעשות פעולות שלמות

הרב חיים פלדמן
דרך ה' לרמחל, פרק ד' אות ד' - הפעולות החומריות נעשות פעולות שלמות | תשע"א
Share this