דף יומי, מסכת זבחים דף מח עמוד ב'

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת זבחים דף מח עמוד ב' | תשע"א
Share this