דף יומי, מסכת זבחים, דף מו עמוד א'

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת זבחים, דף מו עמוד א' | תשע"א
Share this