דף יומי, מסכת בכורות דף כ'

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת בכורות דף כ' | תשע"ב
Share this