דף יומי, מסכת בכורות, דף כ"ט

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת בכורות, דף כ"ט | תשע"ב
Share this