דף יומי, מסכת בכורות, דף כ"ח

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת בכורות, דף כ"ח | תשע"ב
Share this