דף יומי, מסכת בכורות, דף כ"ז

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת בכורות, דף כ"ז | תשע"ב
Share this