דף יומי, מסכת בכורות, דף כ"ו

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת בכורות, דף כ"ו | תשע"ב
Share this