דף יומי, מסכת בכורות, דף כ"ה

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת בכורות, דף כ"ה | תשע"ב
Share this