דף יומי, מסכת בכורות דף כ"ד

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת בכורות דף כ"ד | תשע"ב
Share this