דף יומי, מסכת בכורות דף כ"ג

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת בכורות דף כ"ג | תשע"ב
Share this