דף יומי, מסכת בכורות דף כ"ב

הרב יקותיאל דרורי
דף יומי, מסכת בכורות דף כ"ב | תשע"ב
Share this