דמויות שלא הוכרעו – דמותו של בר כוכבא בעיני התלמוד בבלי לעומת המקורות הארץ ישראלים, ע"י מכון 'סוד העיבור'

הרב אברהם קוסמן
דמויות שלא הוכרעו – דמותו של בר כוכבא בעיני התלמוד בבלי לעומת המקורות הארץ ישראלים, ע"י מכון 'סוד העיבור' | תש"פ
Share this