דיני תפלת מוסף בשבת, סימן רפ"ו

הרב יהודה אריה דינר
דיני תפלת מוסף בשבת, סימן רפ"ו | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this