מנהג או הלכה, וגדרי הכרעת הרוב בציבור, 8

הרב אילן אש
מנהג או הלכה, וגדרי הכרעת הרוב בציבור, 8 | תשע"ז
Share this