דיני שופר של ראש השנה, סימן תקפ"ו סעיפים א' ב'

הרב שריאל רוזנברג
דיני שופר של ראש השנה, סימן תקפ"ו סעיפים א' ב' | תשע"ד
Share this