דיני שופר של ראש השנה, סימן תקפ"ו סעיף ג'

הרב שריאל רוזנברג
דיני שופר של ראש השנה, סימן תקפ"ו סעיף ג' | תשע"ד
Share this