דיני ספק חיוב במצות צדקה, וישוב אמאי אין מברכים על מצוות צדקה (חידושי הרי"ם חו"מ סימן צ"ז סק"א)

הרב שאול אלתר
דיני ספק חיוב במצות צדקה, וישוב אמאי אין מברכים על מצוות צדקה (חידושי הרי"ם חו"מ סימן צ"ז סק"א) | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this