דיני ממונות, ממון המוטל בספק

הרב יואל פרידמן זצ"ל
דיני ממונות, ממון המוטל בספק | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this