דיני "טל ומטר", סימן קי"ז

הרב יהודה אריה דינר
דיני "טל ומטר", סימן קי"ז | תשע"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this