דיני חודש אלול, בדיקת תפילין ומזוזות ותקיעת שופר

הרב יהודה אריה דינר
דיני חודש אלול, בדיקת תפילין ומזוזות ותקיעת שופר | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this