דיני הפקר בשנה השביעית, "והשביעית תשמטנה ונטשתה''

הרב יוסף רפפורט
דיני הפקר בשנה השביעית, "והשביעית תשמטנה ונטשתה'' | תשע"ה
Share this