דיני הפסקה בתפילה

הרב זאב קוקיס
דיני הפסקה בתפילה | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this