דיני הבדלה, סימן רצ"ח

הרב יהודה אריה דינר
דיני הבדלה, סימן רצ"ח | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this