דיני הבדלה בתפילה, סימן רצ"ד

הרב יהודה אריה דינר
דיני הבדלה בתפילה, סימן רצ"ד | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this