דיני ברכות ושביעית בריסוק פירות

הרב אברהם לויסון
דיני ברכות ושביעית בריסוק פירות | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this