דיני אם נפל חלב לקדירה של בשר, יורה דעה סימן צ"ב

הרב יואל פרידמן
דיני אם נפל חלב לקדירה של בשר, יורה דעה סימן צ"ב | תשע"ד
Share this