דינו של שליח בעסקאות מקובלות של מוכר וקונה

הרב גלעד בניאל
דינו של שליח בעסקאות מקובלות של מוכר וקונה | תשע"ה
Share this