דינו של גורם מוות לחבירו ע''י שהדביקו בקורונה, ולהקל לבעלת תשובה לקחת מטריה בשבת לצורך מצוה

הרב יהודה סילמן
דינו של גורם מוות לחבירו ע''י שהדביקו בקורונה, ולהקל לבעלת תשובה לקחת מטריה בשבת לצורך מצוה | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this