דין תפלת מנחה בשבת, סימן רצ"ב

הרב יהודה אריה דינר
דין תפלת מנחה בשבת, סימן רצ"ב | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this