דין דבר שאינו מתכוין ופסיק רישיה ומלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת ובשאר איסורים

אדמו"ר מקוידינוב
דין דבר שאינו מתכוין ופסיק רישיה ומלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת ובשאר איסורים | תשע"ד
Share this