דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו

הרב מנחם שטיין
דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו | תשע"ו
Share this