דברי קדשו של מרן שר התורה, שנאמרו בכנס ועידת הכשרות שע"י "שארית ישראל"

הרב שבח צבי רוזנבלט
דברי קדשו של מרן שר התורה, שנאמרו בכנס ועידת הכשרות שע"י "שארית ישראל" | תשע"ו
Share this