דברי חיזוק שנאמרו בכנס ועידת הכשרות שע"י "שארית ישראל"

מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל
דברי חיזוק שנאמרו בכנס ועידת הכשרות שע"י "שארית ישראל" | תשע"ו
Share this