דברי חיזוק בהכנסת ספר תורה לישיבת ערכים תל-אביב

מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל
דברי חיזוק בהכנסת ספר תורה לישיבת ערכים תל-אביב | תשס"ט
Share this