דברי הספד על הרב אליהו יצחק אבא שאול זצ"ל

הרב שלמה אשכנזי
דברי הספד על הרב אליהו יצחק אבא שאול זצ"ל | תשע"ז
Share this