דברים הקובעים למעשר, סימן שלא סעיף פד

הרב יואל פרידמן זצ"ל
דברים הקובעים למעשר, סימן שלא סעיף פד | תשס"ט
Share this