גמרא, קידושין, דף כ"ה ע"ב

הרב מרדכי בונים זילברברג
גמרא, קידושין, דף כ"ה ע"ב | תשע"ב
Share this