גמרא, קידושין, דף כ"ד ע"ב, עבד כנעני יוצא בראשי איברים

הרב מרדכי בונים זילברברג
גמרא, קידושין, דף כ"ד ע"ב, עבד כנעני יוצא בראשי איברים | תשע"ב
Share this